Sfeergebieden Gent 

Vraag & idee

Hoe motiveer je handelaars tot intensievere samenwerking? We gingen op zoek naar een gemeenschappelijke identiteit en zetten acties op om vanuit het doen elkaar te leren kennen. 

In de praktijk

Ter promotie van het Gentse winkel- en horecagebeuren werkte PUUR Gent een model uit -zoals we dat kennen in bv Barcelona- met een opdeling van de stad(skern) in verschillende sfeergebieden, die garant staan voor een eigen identiteit en karakter.

In opdracht van PUUR Gent begeleidde ik de opstart van 3 van deze sfeergebieden. De uitdaging was telkens handelaars enthousiasmeren en ondersteunen om samen te werken. We identificeerden de unieke kenmerken van het winkelgebied en bedachten hierbij een commerciële naam. Initiatieven werden opgezet om de samenwerking tussen de handelaars uit het sfeergebied te versterken en de visibiliteit van het sfeergebied verhogen. 

We leerden heel wat gemotiveerde ondernemers kennen en zijn trots dat we het vuur aan het lont konden helpen steken voor toekomstige acties. 

In samenwerking met

  • Lab van Troje vzw
  • Puur Gent vzw 
  • Vele enthousiaste handelaars

Meer info

“Met een doel voor ogen brengt Pieter op een weldoordacht en gefaseerd programma mensen samen die later in het proces nauw samenwerken. Hij neemt mensen in vertrouwen, brengt antwoorden waar vragen zijn en creëert nieuwe oplossingen door in overleg te treden met de betrokken instanties.”
John Lammertyn, Voorzitter Gent Central

Fielding factory BV

paviljoenweg 50
9040 Sint-Amandsberg

BE51 1030 6322 4062

Pieter Deschamps

+32 (0)491 35 86 41
pieter@fieldingfactory.be

sitemap         privacy          cookies

Fielding factory BV

paviljoenweg 50
9040 Sint-Amandsberg

BE51 1030 6322 4062

Pieter Deschamps

+32 (0)491 35 86 41
pieter@fieldingfactory.be

sitemap         privacy          cookies